// Add the new slick-theme.css if you want the default styling Voorwaarden - Loodgieter Brigade
Als beste beoordeeld Als beste beoordeeld
All inclusive tarief All inclusive tarief
Spoed service Spoed service
Vakmanschap Vakmanschap
Altijd dichtbij Altijd dichtbij

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Loodgieter Brigade

Versie 1.3

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen u (de Klant) en de Loodgieter Brigade, waarbij Loodgieter Brigade bemiddelt tussen u en onze aangesloten externe Monteurs. Loodgieter Brigade is geen partij bij de reparatieovereenkomst die ontstaat tussen de Klant en de Monteur, tenzij Loodgieter Brigade een eigen Monteur inzet. In dat laatste geval gelden tevens deze voorwaarden. U wordt altijd geïnformeerd wie bij u de reparatie uitvoert.

Artikel 1 Algemene bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben met een hoofdletter geschreven woorden in deze voorwaarden de volgende betekenis:

  1. Klant: de wederpartij – zowel natuurlijke- als rechtspersonen – van Loodgieter Brigade 
die een Reparatieverzoek heeft ingediend en wordt bemiddeld (in contact gebracht) via ons platform naar een Monteur.
  2. Loodgieter Brigade: Loodgieter Brigade is een platform waar consumenten en bedrijven terecht kunnen voor het maken van een Reparatieafspraak wanneer hun witgoedapparaat defect is geraakt. Loodgieter Brigade werkt met aangesloten externe reparateurs.
  3. Monteur(s): een Monteur in externe betrekking van de Loodgieter Brigade (externe Monteur/partner) of een van de Monteurs van de Loodgieter Brigade zelf.
  4. Reparatieverzoek: een verzoek van een Klant tot het doen van een reparatie door een Monteur.
  5. Reparatieafspraak: een Reparatieverzoek dat door Loodgieter Brigade is ingepland en per e-mail is bevestigd aan de Klant door een Monteur.

Artikel 2 Reparatieverzoek

Loodgieter Brigade bemiddelt tussen Klanten en Monteurs. U vult uw gegevens in, of belt met ons, zodat de Monteur u weet te vinden. Pas na acceptatie van de reparatie door de Monteur, krijgt hij uw gegevens te zien.

De reparaties en afspraken worden uitgevoerd door de Monteurs. Loodgieter Brigade is géén partij bij deze reparatie. De Monteurs voeren de reparaties uit voor eigen risico en rekening. De Monteur is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De Klant neemt contact op met de Loodgieter Brigade en geeft aan welke soort apparaat een defect bevat. Loodgieter Brigade plant – in overleg met de Klant – een Reparatieafspraak in bij een Monteur. Een Reparatieafspraak is pas definitief wanneer de Klant de bevestiging van de afspraak op het door Klant opgegeven e-mailadres heeft ontvangen. Deze bevestigingsmail bevat altijd de dag en het tijdsblok waarop de Monteur bij Klant zal verschijnen. Loodgieter Brigade is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het eventueel niet-ontvangen van de bevestiging per e-mail door Klant of het belanden van de e-mail in de spam-folder van Klant.

Artikel 3 Tarieven

De Monteur hanteert de tarieven zoals vermeld op de website van Loodgieter Brigade: https://loodgieterbrigade.nl/tarieven/. Voor de voorrijkosten, diagnose en eerste 15 minuten reparatie, wordt door de Monteur bij Klant nooit meer dan € 69,- (inclusief btw) in rekening gebracht. De eventueel langere reparatietijd wordt gefactureerd bij Klant tegen maximaal € 19,50 per 15 min (inclusief btw). Wij factureren per blok van 15 minuten. Indien afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen Klant en Monteur, wordt dit uitsluitend schriftelijk bepaald en vastgelegd.

Bij een reparatie binnen 24 uur na bevestiging van de Reparatieafspraak, wordt € 7,50 extra in rekening gebracht (spoedtarief). De kosten dienen contant of via pin bij de Monteur te worden voldaan.

Artikel 4 Annulering van een Reparatieafspraak

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de dag waarin de reparatie plaatsvindt. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren worden de kosten van € 69,- volledig in rekening gebracht. Spoedklussen kunnen niet kosteloos worden geannuleerd. Annuleren kan uitsluitend bij de Monteur. Zie uw opdrachtbevestiging wie de reparatie aan uw apparaat uitvoert.

Artikel 5 No-show

Indien de Klant niet op het bevestigde tijdsblok aanwezig is voor de Reparatieafspraak, wordt € 69,- in rekening gebracht vanwege no-show.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Loodgieter Brigade faciliteert en bemiddelt Reparatieafspraken. De Klant komt zelf tot een overeenkomst met de betreffende Monteur. De Monteur is aansprakelijk voor eventuele schade(s) in verband met een reparatie. Loodgieter Brigade is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Loodgieter Brigade is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7 Garantie

De Monteurs geven garantie op een reparatie. Op uw werkbon ziet u welke garantie u heeft gekregen op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment dat de Monteur het apparaat heeft gerepareerd en is afhankelijk van het type defect en de vervangen onderdelen. Op schoonmaak- cq onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan apparaten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Artikel 8 Klachten

Klachten over Monteurs kunnen binnen zeven dagen na reparatie uitsluitend per e-mail worden verzonden naar: klantenservice@witgoedbrigade.nl. Klachten die buiten deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Klachten over de reparatie zelf kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen door de Monteur. Zie uw opdrachtbevestiging wie de reparatie bij uw apparaat heeft uitgevoerd.

Artikel 9 Geschillenbeslechting door de rechter

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.

Contact

De Loodgieter Brigade intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar via het contactformulier, telefonisch of via WhatsApp.

phone  088 - 37 479 75  06 - 82 371 164

Via WhatsApp

  • 1. Maak een foto of video van uw probleem
  • 2. Stuur de foto of video naar ons via WhatsApp
  • 3. Vermeld ook uw Naam, Postcode en Huisnummer
  Whatsapp naar 06 - 82 371 164

Bedrijfsgegevens

Bright Light Company B.V.
KvK 63735458
Btw NL855377227B01

Hoofdkantoor
Energiestraat 5-D, Naarden

Openingstijden klantenservice
Maandag t/m zondag 08:00 – 20:00 uur

Contact

Bel met de Loodgieter Brigade
Tel: 088 - 37 479 75
Whatsapp: 06 - 82 371 164
E-mail: info@witgoedbrigade.nl

Openingstijden klantenservice
Maandag t/m zondag 08:00 – 20:00 uur
Klachtenformulier

Loodgieterbrigade.nl is een initiatief van:
Bright Light Company B.V.
KvK 63735458

Bent u loodgietermonteur?

U kunt zich aansluiten bij ons netwerk!